تقویم و مناسبت ها
ساعت
تشکیلات و کارکنان

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

محمد رضاحبيبي

معاون روابط عمومي

 

31620226

رضا رحيمي

سمعي بصري

 

31620230

31620231

ليلا تاجرنيا

كارشناس روابط عمومي

31620234

مهدي احمدي كوشا

كارشناس روابط عمومي

 

31620225هادي انصاري چشمه

كارشناس فني سايت 

 

31620220رضا صالحي كارشناس روابط عمومي 31620237
روابط عمومی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد

UI Design By HadiSoft